BİSEM PARADISE OLARAK;

 

 • Faaliyetlerimizde TC. Çevre Mevzuatı’nın hükümlerine uymak,
 • Hammadde ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
 • Atıkları kaynağında minimize ederek geri dönüşümünü sağlamak,
 • Enerji tüketimimiziminimize ederek atmosfere karbon salınımını azaltmak,
 • Üretim sırasında çevre kirliliğiniazaltmaya yönellik çalışmalarda bulunmak,
 • Yapacağımız yatırımlardan önce Çevresel Etki Değerledirmesi yaptırmak,
 • Çevresel performansımızı geliştirmekamacıyla çalışanlarımızayılda en az 1 ke çevresel
 • bilinçlendirme eğitimi düzenlemek,
 • Proses ve kullanım sularının verimli kullanılması için sürekli kayıp kaçak kontrolü
 • yaptırmak,
 • Enerjiyi verimli kullanmak amacıyla makinelerimizin sürekli kontrolünü yaptırmak,
 • Baca gazı emisyonları için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği kapsamında
 • bilirtilen Aralıklarda Emisyon ölçümü yaptırmak ve yasal limitler içinde kalmak,
 • Piyasaya sürdüğümüz ambalaj miktarlarını azaltarak çevreci yaklaşımda bulunmak,
 • Atıklarımızın takibini yaparak kayıt altına almak,
 • Atıksularımızın arıtılması için gerekli yatırımlarda bulunmak,
 • Atıksularımızı yılda 1 kez analiz ettirmek.