• İşletme sınırları içindeki tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma alanlarını proaktif ve yalın iş güvenliği vizyonu ile oluşturmayı,
  • Acil Durumlar karşısında, tüm çalışanlarını korumayı ve Acil Durumlara karşı daima hazırlıklı olmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sistematik olarak ölçmeyi ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli tüm desteği vermeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma grupları içinde alınan faydalı kararları uygulamayı ve ihtiyaç duyulan bütçeyi sağlamayı taahhüt ederiz.