• Müşterilerimizin kalite, fiyat, teslim süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamayı ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
  • Ürün kalitesinde istenen seviyeye ulaşmak için nihai kullanıcının beklentisini dikkate almayı ve bunu yerinde kalite ile sağlamayı,
  • Üründe kalite ve güvenlik açısından karşılaşılabilecek riskleri en erken aşamada yapısında kurup işlettiği Entegre Yönetim Sistemi ile engellemeyi ve böylelikle sıfır hatayı hedeflemeyi,
  • Standart iş yapış şekillerini belirleyerek üretim yaptığı her noktada aynı kaliteyi sağlamayı,
  • Şirketin süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmeyi ve bu sistemi yalın felsefe ile hizalamayı,
  • Tüm çalışanların şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı,
  • Tedarikçileriyle karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkisi yürütmeyi ve ana tedarikçilerinin kalite yönetim sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemeyi taahhüt ederiz.